KVALITE                                                               Niklassons i branschen sedan 1966

På Niklassons ska kvalitetsarbetet vara en del av den vardagliga verksamheten. Att ständigt söka förbättringar på kvaliten blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de absolut bästa produkterna och tjänsterna på markanden, något vi lyckats med under många år. Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer för såväl
våra kunder som företaget.

 

 

Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksmahet och en förutsättning för att kunna leverera det yttersta till våra kunder.
 

KVALITETSPOLICY

Jobba enligt gängse branschdirektiv, CGP ISO 12647-2 samt följa ISO 9001

Fortlöpande kompetensutveckling av personal

Hålla en kontinuerlig och utvecklande kommunikation med kunder, leverantörer och andra intressenter

Följa regler, förordningar och lagar

Modern och uppdaterad maskinpark 

​Effektiv logistik. 

 Varje enskild medarbetare bidrar med engagemang och förslag om arbetsmetoder och produktionsmetoder som leder till kvalitetsförbättringar. 

Aktivt och kontinuerligt ta del av utvecklingen i branschen. 
 
​Vara öppna för att utvärdera och testa nya idéer och metoder som gagnar kvaliteten.

Följa miljölagstiftningen till punkt och pricka.MILJÖ


Niklassons miljötänkande sammantaget är att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbetet som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål. Vad är tekniskt möjligt? ekonomiskt försvarbart? och ekologiskt motiverat? För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete.
 


Vi vill och ska värna om miljö och natur samt arbeta aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet. 

MILJÖPOLICY

Sträva efter att alltid driva produktionen så modernt och miljövänligt som möjligt. Digital produktion där varken film, plåt eller starka kemiska vätskor används.

Kvantitav noggranhet vid varje trycktillfälle så att minimal extra lagerhållning behövs och pappersslöseri undviks på bästa sätt. 

Tryckpressar (digitala) med låg energiförbrukning vilket genererar lägre koldioxidutsläpp än traditionella pressar. 

Avfalls- & restproduktshantering i märkta deponi/återvinningskärl. 

​Effektivisera transporter såväl för våra kunder som våra leverantörer, med välplanerade transporter minskar utsläpp av avgaser och andra partiklar som skadar miljön. 

 Varje enskild medarbetare bidrar med engagemang och förslag om miljöförbättringar och arbetsmetoder som skall minska användandet av miljöpåverkande produktionsmedel eller produktionsmetoder. 

Vid tjänsteresor värderas alltid val av färdmedel för ett vettigt miljövänligt alternativ. 

Aktivt och kontinuerligt ta del av utvecklingen i miljöfrågor. 

Kontinuerlgt värdera vårt eget engagemang så att vi alltid är redo att vidta de åtgärder som krävs för att skydda vår natur. 

​Vara öppna för nya idéer och metoder för att bevara vår miljö och natur i framtiden.

Följa miljölagstiftningen till punkt och pricka.


                                     Niklassons Tryckeri AB    -    Odengatan 40    -    Box 102    -    464 23 Mellerud    -    Tel. +46 530-360 90    -    Fax 0530-360 99    (info@niklassonstryckeri.se)