TEXTER & ÖVERSÄTTNINGAR                                 Niklassons i branschen sedan 1966

TEXTER

Kraftfulla rubriker, slående tagglines, insiktsfulla budbärare och texter som flyter och är lättlästa. Det är så det ska vara men inte alltid så det blir. Ibland kör man fast eller har helt enkelt inte den tid och inspiration som krävs för att sätta samman rätt rubriker och texter. Vi tror att vi med vår erfarenhet på just detta område kan vara den hjälp och injektion ni kanske behöver.

Niklassons är inte nämnvärt begränsad vad gäller uppdragens karaktär eller omfattning. En faktatext till en broschyr eller ett industrireportage för en kundtidning, kanske undertext till en annons eller bara en ny payoff till ert varumärke, oavsett vilket finns vi till hands för att hjälpa er.

 


ÖVERSÄTTNINGAR

Idag är det inte ovanligt att man har såväl kunder som leverantörer runt om i världen, snarare är det en bild av hur marknaden för många företag ser ut. Det kan vara allt ifrån manualer och broschyrer till etiketter och varningstexter på en mängd olika språk. Därför är det är så oerhört viktigt att man har respekt för respektive språk man jobbar med och de människor som där ska läsa era texter och budskap.

Vi på Niklassons skriver och trycker dagligen texter på olika språk, vi har sedan många år tillbaka en mycket kompetent nätverk av översättare som inte bara översätter texter rätt av, utan som också har kunskapen om nyanseringar som skiljer våra olika språk åt.

Vill ni vara säkra på att era produkter och varumärke uppfattas på rätt sätt så är Niklassons ett bra alternativ.

KATEGORI: Texter Översättning Översättningar Korrektur Korrektusläsning


   Niklassons Tryckeri AB    -    Odengatan 40    -    Box 102    -    464 23 Mellerud    -    Tel. +46 530-360 90    -    Fax 0530-360 99    (info@niklassonstryckeri.se)